top of page

beroepsethiek

Als GZ-psycholoog ben ik BIG geregistreerd

onder nummer 79917894125.

 

AGB-code GZ-psycholoog: 94107503

AGB code Praktijk: 94065712

KVK nummer 80243371

_

kwaliteit

 

Bij inschrijving via 1nP is het kwaliteitsinstituut te vinden op de website van 1nP.

Ik werk volgens de kwaliteitsinstituten van de beroepsverenigingen waar ik bij ben aangesloten. 

_

klachten

Mocht je niet tevreden zijn over mij, dan heb ik het liefst dat je me dat direct zegt. Dan kijken we samen wat we eraan kunnen doen. Mocht dat onvoldoende voor je zijn dan kun je een klacht indienen bij 1NP.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
Zij hebben ook een klachtenfunctionaris (
www.psynip.nl).

_

opvolging

In geval van langdurige ziekte bij mij of overlijden, wordt mijn praktijk waargenomen door de waarnemend behandelaar binnen 1NP. Samen zoeken jullie uit hoe het vervolg van jouw hulpverlening zal zijn. 

_

privacy

De wetten die er zijn om jou als client te beschermen leef ik na. Het gaat dan om de wetten: Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgevens (AVG). Dat houdt onder andere in dat jouw gegevens onder de privacywet vallen en ik geen gegevens met anderen mag delen, zonder jouw toestemming. Je dossier wordt 10 jaar bewaard en daarna vernietigd.

 

Ik heb een privacy statement dat voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), dit is ter inzage beschikbaar op de praktijk.

bottom of page